Vandringspriser 2019 - 2020

För privata grupper kontakta oss

Alla vandringsveckor kostar 940 € per person

Följande ingår i veckovandringspriset

Följande ingår EJ

Övriga villkor

Glöm ej reseförsäkring för din egen trygghet. Skall finnas. Fysimera OY har ej försäkring för kunder.

Fysimera OY har införts i Konsumentverkets register över paketreserörelser med stöd av 6 § lagen om paketrörelser (939/08). Registreringskod 1539/10/Mj. Registreringen ger rätt att idka paketreserörelse som RESEARRANGÖR. Fysimera OY (finskregistrerat företag) får ej, i egenskap av utländskt bolag, teckna Grekisk EOT (turist office licence). Detta innebär att vi ej kan ta emot bokningar från kunder som redan anlänt till Grekland.

Fysimera OY has been introduced into the Finnish Consumer Agency´s register for package tour enterprise with the support of the law of package enterprises (939/08). Register code 1539/10/Mj. The registration gives the company the right to practice package tour enterprise as a TOUR OPERATOR.  Fysimera OY (Finnish registered enterprise) must not as a foreign company subscribe the Greek EOT (tourist office licence). This means that the company cannot take in bookings from the clients who already have arrived in Greece.